KRONOLOGI PEMBAIATAN 11 WNI DI BAITULLAH MAKKAH ALMUKARRAMAH SABTU, 18 JULI 2015

SURAT UNDANGAN DARI ALLAH DAN RASULNYA


Sesungguhnya ini dari SuIaiman, dan Sesungguhnya ini Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ اللّٰـهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
Janganlah kamu sekalian berlaku tinggi terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri (Islam).
أَلَّا    تَعْلُوا۟    عَلَىَّ    وَأْتُونِى    مُسْلِمِينَ 
Ttd
Pemimpin Akhir Zaman (PAZ)
MUHAMMAD ZUBIR (ALJABIR) bn AMIR ‘ABDULLAH
Allah, Sulaiman, Zubir, bukan 3 melainkan 1 jua adanya. Allah tetap Allah, Sulaiman tetap Sulaiman, Zubir tetap Zubir (PAZ 313)
Alhamdulillaah, segala puji bagi Allah, dengan telah sampainya surat ini kehadapan Tuan, saya untaikan Salaam ta’zhiim dan Penghormatan yang setinggi-tingginya, sebagai Salaam dari Tuhan yang Penyayang:
“Salam”, sebagai Ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang.
Maka dari itu saya mengajak Tuan, selaku orang beriman, kepada keselamatan (Islam) dengan Kalam Tuhan:
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
Terimalah ajakan Allah ini agar Tuan tidak menyombongkan diri, datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri dengan kalimah PERSAKSIAN:
BAHWA TIDAK ADA TUHAN MELAINKAN ALLAH, DAN MUHAMMAD UTUSAN ALLAH
Allah berkata: “Maka saksikanlah dan Aku menjadi saksi bersama kamu”.
قَالَ فَاشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ الشّٰهِدِينَ

Surat Undangan Allah Sulaiman Zubir Amir


Sesungguhnya ini dari SuIaiman, dan Sesungguhnya ini Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ اللّٰـهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
Janganlah kamu sekalian berlaku tinggi terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri (Islam).
أَلَّا    تَعْلُوا۟    عَلَىَّ    وَأْتُونِى    مُسْلِمِينَ 
Ttd
Pemimpin Akhir Zaman (PAZ)
MUHAMMAD ZUBIR (ALJABIR) bn AMIR ‘ABDULLAH
Allah, Sulaiman, Zubir, bukan 3 melainkan 1 jua adanya. Allah tetap Allah, Sulaiman tetap Sulaiman, Zubir tetap Zubir (PAZ 313)
Alhamdulillaah, segala puji bagi Allah, dengan telah sampainya surat ini kehadapan Tuan, saya untaikan Salaam ta’zhiim dan Penghormatan yang setinggi-tingginya, sebagai Salaam dari Tuhan yang Penyayang:
“Salam”, sebagai Ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang.
Maka dari itu saya mengajak Tuan, selaku orang beriman, kepada keselamatan (Islam) dengan Kalam Tuhan:
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
Terimalah ajakan Allah ini agar Tuan tidak menyombongkan diri, datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri dengan kalimah PERSAKSIAN:
BAHWA TIDAK ADA TUHAN MELAINKAN ALLAH, DAN MUHAMMAD UTUSAN ALLAH
Allah berkata: “Maka saksikanlah dan Aku menjadi saksi bersama kamu”.
قَالَ فَاشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ الشّٰهِدِينَ

SEMINAR INTERNASINAL “IMAM MAHDI TELAH DATANG DI INDONESIA ?”

MUABALLAH PERINGATAN DAN AZAB ALLAH DATANG KEPADA YANG MENGINGKARI


Bismillahirohmanirrohim
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Assalammualaikum warahmatullahi wa barokatuh

Salam keselamatan atas orang yang telah beriman serta mengikuti Pemimpin Islam, dialah Imam Muslimin Almahdi Almuntazhar Namanya Aljaabir Muhammad Zubir Amir Bin Amir Abdullah Shalallahu alaihi wa alainas salam. Kesejahteraan dilimpahkan kepada Imam Muslimin Almahdi Almuntazhar dan keselamatan atas orang yang beriman dan mengikutinya.

Wahai manusia telah datang Imam Muslimin Almahdi Almuntazhar diantara kita, datang sebagai seorang Pemberi kabar Gembira dan Peringatan, sebagai Utusan Allah Yang Maha Mengabulkan do’a hamba-hambanya, do’a yang senantiasa kita minta kedatangan juru selamat dalam sholat kita, yaitu orang yang diberi nikamat kepadanya yang akan menunjuki kita kepada jalan yang lurus.

﴾ Al Fatihah:6 ﴿
Tunjukilah kami jalan yang lurus,

﴾ Al Fatihah:7 ﴿
(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka
; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Dialah Pemimpin Islam, Imam Muslimin Almahdi Almuntazhar Namanya Aljaabir Muhammad Zubir Amir Bin Amir Abdullah Shalallahu alaihi wa alainas salam yang telah diberi nikmat dari Allah sebagai seorang utusan Allah untuk memimpin kita semua kepada jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai dan disesatkan.

Wahai umat manusia dimana saja kamu berada, berimanlah percayalah kepadanya dan ikutilah Dia dengan senang hati ataupun terpaksa, datangilah dia walaupun harus merangkak dengan perutmu. Sesungguhanya dialah Almahdi yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, ALMAHDI ALMUNTAZHAR dan tidak Ada imam mahdi selain dia

La nabiya ba’di tidak ada lagi pembawa berita besar setelah dia, dialah penutup segala kitab-kitab yang kamu baca dan kamu jadikan petunjuk dalam menjalankan ibadah dalam agamau, dengan kitab-kitab yang kamu jadikan sebagai petunjuk telah membuat kamu berpecah belah, saling bunuh berbunuhan padahal kamu semua hanya disuruh ikutilah apa yang diturunkan Allah kepada kamu, yaitu utusannya yang membawakan petunjuk dan Agama yang Haq,

Telah datang Pemimpin Islam dialah Imam Muslimin Almahdi Almuntazhar Namanya Aljaabir Muhammad Zubir Amir Bin Amir Abdullah Shalallahu alaihi wa alainas salam ke kota Mekkah, Kota tanah kelahiran Pendahulunya seorang Pemberi Peringatan yang Dikasihi Allah, yaitu Baginda Nabi Allah muhammad SAW. Telah dibaiat Imam Muslimin Almahdi Almuntazhar Namanya Aljaabir Muhammad Zubir Amir Bin Amir Abdullah Shalallahu alaihi wa alainas salam di depan ka’bah oleh 12 orang Ulama dunia yang telah kamu ketahui dari kitab-kitab peninggalan orang dahulu yang kamu jadikan kitab itu sebagai pemimpinmu yang memberi petunjuk yang seakan-akan kamu hendak mengatakan bahwa kitab itu datang dari Allah SWT.

Ikutilah Pemimpin ISLAM bukan Pemimpin SILAM. Ikutilah pemimpin ISLAM sekarang bukan mengikuti pemimpin SILAM dulu.

Ikutilah Pemimpin Islam yang memimpin dengan Wahyu dari Allah bukan mengikuti Pemimpin Islam yang memimpin dengan kitab jejak para nabi, yaitu peninggalan samiri Almasihudajjal pendurhaka kepada orang tuanya yang pernah menyesatkan umat Nabi Allah Musa AS. dan Nabi Allah Musa AS memimpin umatnya bukan dengan kitab jejak para nabi sebelumnya melainkan Wahyu dari Allah yang turun kepadanya..

Kedatanganya di kota Mekkah yang seharusnya menjadi Rahmat itu terjadi bukan dikarenakan kitab jejak para nabi yang kau jadikan sebagai petunjuk, melainkan atas Ridho dan kehendak Allah SWT dia didatangkan dan memberikan kabar gembira kepada Penduduk Negri, setelah pembaiatannya didepan ka’bah saat Khutbah Idul Fitri 1436 H, yang terjadi malah kamu tangkap dia beserta orang yang membaiatnya, yang kamu sangka kamu sedang berbuat baik kepada Allah SWT. Kamu penjarakan dengan fitnahmu layaknya Nabi Allah Yusuh AS di fitnah menggoda istri orang, menggoda syariat nenek moyang padahal syariat yang Almahdi Almuntazhar atas Perintah dan Ketetapan dari Allah SWT. Kamu zalimin dia dan pengikutnya, kamu tumpahkan darah Imam Muslimin Almahdi Almuntazhar dengan dalih untuk memeriksa kejiwaannya dengan tes darah sampai 5(lima) kali atau kamu hendak mencari tahu bahwa Imam Muslimin Almahdi Almuntazhar adalah mewarisi darah kenabian dari Baginda Nabi Allah Muhammad SAW, wahai Arab Saudi ketahuilah, Bahwasanya Imam Muslimin Almahdi Almuntazhar Namanya Aljaabir Muhammad Zubir Amir Bin Amir Abdullah Shalallahu alaihi wa alainas salam adalah keturunan dari bani hasyim yang mewarisi darah imam muslimin anak cucu dari Nabi Allah Ibrahim AS, kanapa kamu lalai dan berbuat sperti orang yang dimurkai Allah dahulu padahal katanya kamu orang yang beriman, tidakkah kamu memikirkannya.

Atas perbuatanmu yang zalim, telah berlaku ketetapan Allah sebagaimana berlakukanya ketetapan Allah terhadap umat-umat dahulu yang mendustai datangnya seorang pemberi peringatan, Allah timpakan azab kepada mereka dari segala penjuru dan kamu tidak diberi waktu untuk bertaubat,

Maka dari itu wahai manusia …Bertaubatlah sesunggunya kemu telah mengikuti peninggalan Samari Almasihudajjal si mata satu, mata esa, mata hari/esa/satu, penyembah matahari yang kemudian kamu berbangga dengan banyaknya golonganmu, golongan Penyembah Matahari, SUN = Matahari, SUNNY = ANAK MATAHARI, PENYEMBAH MATAHARI yang segala ibadahnya berdasarkan petunjuk dari matahari dan bahkan sekarang jam yang kamu jadikan sebagai pemberi petunjuk dalam menjalan ibadahmu, sungguh kamu telah dalam kesesatan yang teramat jauh.

Datangnya Pemimpin Islam, dialah Imam Muslimin Almahdi Almuntazhar Namanya Muhammad Zubir Amir Bin Amir Abdullah Shalallahu alaihi wa alainas salam bukan untuk membakar kitab jejak para nabi peninggalan Samari Almasihudajjal si matahari/esa/satu yang telah menyesatkan kamu semua, melainkan Agar kamu semua kembali kepada Al Qur’an yang menjelaskan segala sesuatu.

Ikutilah dia itulah jalan yang lurus, jalan Ahlu sunnah wal jamaah, yang didalam jemaah itu ada Utusan Allah yang mengajak kamu kepada Allah dan para sahabat yang mengikutinya.

Ketika berlakunya kemurkaan Allah kepada negri ARAB SAUDI yang mengingkari dan menzalimin Pemimpin Islam, dialah Imam Muslimin Almahdi Almuntazhar Namanya Muhammad Zubir Amir Bin Amir Abdullah Shalallahu alaihi wa alainas salam, aku tak punya kuasa untuk memohonkan ampunan agar Imam Muslimin Almahdi Almuntazhar Namanya Muhammad Zubir Amir Bin Amir Abdullah Shalallahu alaihi wa alainas salam memohonkan ampunan kepada Allah agar Allah berhenti menurunkan AZAB-NYA sebelum Arab Saudi BERTAUBAT DAN MENGAKUINYA SERTA BERSERAH DIRI KEPADA Pemimpin Islam, dialah Imam Muslimin Almahdi Almuntazhar Namanya Muhammad Zubir Amir Bin Amir Abdullah Shalallahu alaihi wa alainas salam

WAHAI ARAB SAUDI DAN UMAT MANUSIA, AKU ADALAH SEORANG SAKSI/SYAHID DARI ALLAH SEBAGAI EBAGAI PENGHUBUNG KAMU KEPADA ALLAH DAN RASULNYA MENYAMPAIKAN BERITA PERINGANTAN DARI UTUSAN ALLAH PEMIMPIN ISLAM IMAM MUSLIMIN ALMAHDI ALMUNTAZHOR NAMANYA ALJAABIR MUHAMMAD ZUBIR AMIR AMIR BIN AMIR ABDULLAH SHALALLAHU ALAIHI WA ALAINAS SALAM KEPADA KAMU SEMUA……!!!
S

ALLAH SWT AKAN MENURUNKAN AZABNYA YANG LEBIH BESAR DARI YANG AZAB ALLAH TELAH TERJADI DI ARAB SAUDI SETELAH KEMBALINYA IMAM MUSLIMIN ALMAHDI ALMUNTAZHAR DARI MEKKAH DIKARENAKAN PENGINGKARAN DAN KEZALIMAN DI ARAB SAUDI TERHADAP IMAM MUSLIMIN DAN ORANG-ORANG YANG MEMBAIAT DAN MENGIKUTINYA, JIKA PEMIMPIN NEGRI ARAB SAUADI TIDAK MENDATANGI UNTUK BERSERAH DIRI KEPADA IMAM MUSLIMIN ALMADI ALMUNTAZHAR DAN MEMIMTA MAAF ATAS PERLAKUANNYA DAN KEZALIMANNYA KEPADA IMAM MUSLIMIN ALMAHDI ALMUNTAZHOR DAN PENGIKUTNYA, MAKA HANYA DENGAN DATANGNYA AZAB ALLAH KEPADA KAMU BARU KAMU MAU BERIMAN.

WAHAI MANUSIA AKU TIDAK MENGETAHUI APAKAH AZAB YANG BESAR YANG DI ANCAMKAN ITU HANYA DATANG DI ARAB SAUDI ATAU DINEGERI LAINNYA DAN AKU TIDAK MENGETAHUI APAKAH DISEGERAKAN DATANGNYA ATAU KEMUDIAN.

SELAMATKAN DIRIMU DAN KELUARGA PADA HARI YANG TELAH DI ANCAMKAN KEPADA KAMU SEMUA.

JIKA APA YANG AKU SAMPAIKAN INI KEPADA KAMU SEMUA ADALAH SEBUAH KEDUSTAAN DAN BUKAN ADA IZIN KERIDHAAN ALLAH SWT DAN PEMIMPIN ISLAM IMAM MUSLIMIN ALMAHDI ALMUNTAZHAR NAMANYA ALJAABIR MUHAMMAD ZUBIR AMIR BIN AMIR ABDULLAH SHALALLAHU ALAIHI WA ALAINAS SALAM ADALAH BUKANLAH YANG DITUNGGU, MAKA AKU BERMOHON KEPADA ALLAH SWT, BAHWASANYA AZAB YANG DI ANCAMKAN ITU DITURUNKAN KEPADAKU DAN KELUARGAKU.

DAN JIKA YANG  KABARKAN PEMIMPIN ISLAM ALMAHDI ALMUNTAZHAR NAMANYA ALJAABIR MUHAMMAD ZUBIR AMIR BIN AMIR ABDULLAH SHALALLAHU ALAIHI WA ALAINAS SALAM  KEPADA KAMU SEMUA ADALAH BENAR DARI ALLAH DAN RASULNYA… SEGERALAH BERTAUBAT.. DATANGILAH IMAM MUSLIMIN ALMAHDI ALMUNTAZHOR AGAR ALLAH MENYELAMATKAN KAMU PADA HARI TERJADINYA KEMURKAAN ALLAH SWT.

Bertaubatlah wahai manusia, janganlah kamu mengikuti jalan orang yang dimurkai dan disesatkan dikarenakan berpegang kepada kitab jejak peninggalan para nabi yang dibawakan samari almasihudajjal dan para pengikutnya yang kamu sangka mereka adalah ulama-ulama yang datang dari Allah yang menyeru kepada surga padahal neraka.

SALAM KESELAMATAN SEMOGA SENANTIASA TERLIMPAH KEPADA KEPADA ORANG-ORANG YANG BERIMAN.

(MUHAMMAD EKO HARIYANTO AS SALAM BIN ASRIL BIN MUHAMAD)
0852-6666-5854

Ratusan warga demo di kantor Wali Kota Medan minta 11 WNI dibebaskan


SUBER BERITA -> http://www.merdeka.com/peristiwa/ratusan-warga-demo-di-kantor-wali-kota-medan-minta-11-wni-dibebaskan.html

Ratusan warga demo di kantor Wali Kota Medan minta 11 WNI dibebaskan

Merdeka.com – Seratusan orang berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Senin (3/8). Mereka menuntut agar 11 WNI yang ditahan otoritas Arab Saudi segera dibebaskan.

Unjuk rasa dilakukan massa Himpunan Pemuda Sinas Syahid (Himpass). Ke-11 WNI yang ditahan juga merupakan bagian dari kelompok ini. Bahkan seorang di antaranya merupakan pemimpin mereka.

Pendemo yang mengenakan pakaian hitam-hitam ini meminta agar Wali Kota Medan Dzulmi Eldin turun tangan untuk membebaskan ke-11 orang itu. Alasannya, mereka merupakan warga Kota Medan dan WNI yang baik, taat hukum, dan rajin bayar pajak.

“Kita bicara kebangsaan saja dulu. Mereka merupakan WNI dan tidak pernah berurusan dengan tindak kriminal, bayar pajak rajin. Jadi patut diperjuangkan. Itula makanya kita gelar aksi di sini, karena hanya wali kota wakil kita,” kata Muhammad Rizali, Sekjen DPP Himpass.

Dia mengklaim, selain di Medan, aksi serupa juga digelar di Jakarta dengan jumlah massa hanya berkisar 8-10 orang. “Kalau di Malaysia, belum ditentukan kapan aksinya,” katanya.

Ke-11 WNI yang ditahan otoritas Arab Saudi yaitu: Zubir Amir Abdullah; Ismelda Harfianti Lubis; Kharmain Amir Abdullah; Rahmat Abdullah Makki Almalik; Rahmat Syawal Lubis; Rudi Aulia Usman Arif; Muhammad Zainullah Wahid; Muhammad Iddris Ruslan; Muhammad Harianto Lubis; Joko Handoko Marore, dan Jamsah Binti Jamin.

Mereka ditahan setelah menggelar salat Idul Fitri di depan Kakbah pada 18 Juli lalu, sementara salat Idul Fitri di Arab Saudi berlangsung sehari sebelumnya.

“Salah satu (dari 11 WNI) merupakan pendiri Himpas (Zubir Amir Abdullah). Dewan Perwalian kami dan Dewan Keamanan kami juga ada di sana,” jelas Rizali.

Mengenai salat Idul Fitri yang berbeda waktunya itu, Rizali menyatakan, itu tergantung kepada ketetapan dari pemimpinnya. Dan mereka percaya kepada sang pimpinan.

Soal pimpinan ini, Rizali membantah mereka menyebut Zubir Amir Abdullah sebagai Imam Mahdi. “Kami hanya menyatakan beliau adalah pemimpin Islam. Kalau ada yang menyebut Imam Mahdi, kami berterima kasih sekali,” cetusnya.

Saat ditanya soal apakah pemimpin Islam yang mereka yakini sama dengan Imam Mahdi, Rizali tetap berkilah. Namun, para pendemo lain yang hadir pada wawancara itu membenarkannya.

Dalam unjuk rasa itu, pendemo juga meneriakkan nama Zubir sebagai pemimpin mereka di sela zikir. Unjuk rasa berakhir setelah massa ditemui Asisten II Kemasyarakatan dan Sosial Erwin Lubis yang menyatakan menerima aspirasi itu dan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait ke-11 WNI yang ditahan.

KETIKA BERDIRINYA KEBENARAN DAN BUMIPUN BERGUNCANG


AZ ZALZALAH (KEGUNCANGAN)
AL QIYAMAH (TEGAKNYA KEBENARAN)

“Salam“,sebagai ucapan selamat dari Tuhan
Yang Maha Penyayang. [QS. YASIN
36:58]

Tahun ini 2015 penduduk bumi beguncang/az zalzalah karena tegaknya kebenaran/al qiyamah

QS.TAHA 20:15 20:15. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang
Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-
tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan

hari tanggal dan bulan ini 18 JULI (7) benar”.Allah menguji keimanan mereka…

QS.AL KAFH 18:7 Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang
ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar
Kami menguji mereka siapakah di antara mereka
yang terbaik perbuatannya.

Ketika Al Qur’an itu di bacakan/dinyatakan di MAKAH di Ka’bah di depan MAQOM IBRAHIM/jejak Ibrahim… ( beridiri berdiri dengan dikelilingi para ulama sebagai pusat/kutub para ulama yang mengikuti sholat Idul fitri layaknya ka’bah yang dikelilingi orang yang tawaf ..-. red)

Dan AL IMAM pun membacakan al qur’an dan SHALAT di MAQOM IBRAHIM…

QS.AL BAQARAH 2:124-125..
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya
dengan beberapa kalimat (perintah dan
larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah
berfirman: “Sesungguhnya Aku akan
menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”.
Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari
keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini)
tidak mengenai orang-orang yang zalim”.
(124) Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan
rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi
manusia dan tempat yang aman. Dan
jadikanlah sebahagian MAQOM IBRAHIM tempat
shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada
Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku
untuk orang-orang yang thawaf, yang i`tikaaf,
yang ruku` dan yang sujud”.(125)

maka yg terjadi DIA dituduh SESAT &. GILA oleh PEMUKA-PEMUKA ARAB.

Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata:
“Sesungguhnya kami memandang kamu berada
dalam kesesatan yang nyata”. (Al-A’raf 7:60)

QS.AL HIJR 15:6. Mereka berkata: “Hai orang yang diturunkan
Al Qur’an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-
benar orang yang gila.

Dan tidak sampai disitu mereka pun Menangkap dan MEMENJARAKANNYA…
dan DIA dipaksa untuk mengaku sesat dan bersalah dan DIPAKSA untuk meminta maaf kepada PEMUKA” ARAB agar diampuni nyawanya…

“Jika mereka menangkap kamu, niscaya
mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan
melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu
dengan menyakiti(mu); dan mereka ingin supaya
kamu (kembali) kafir.” (QS. al-Mumtahanah, 60:2)

“Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir
sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu
menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah
kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong
(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah..”
(QS. an-Nisa’, 4:89).

“Sesungguhnya jika mereka dapat
mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan
melempar kamu dengan batu, atau memaksamu
kembali kepada agama mereka, dan jika demikian
niscaya kamu tidak akan beruntung selama-
lamanya.” (QS. al-Kahfi, 18:20)

Mereka menjawab,”Sesungguhnya kami
bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika
kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami
akan merajam kamu dan kamu pasti akan
mendapat siksa yang pedih dari kami.” (QS. Yasin,
36:18)

“Mereka berkata, “Bakarlah dia dan
bantulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar-benar
hendak bertindak.” (QS. al-Anbiya, 21:68)

“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir
(Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu
untuk menangkap dan memenjarakanmu atau
membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka
memikirkan tipu-daya dan Allah menggagalkan tipu-
daya itu dan Allah sebaik-baik pembalas tipu-daya.”
(QS. al-Anfal, 8:30)….

Dan DIA berkata dengan perantaraan kalam Tuhan nya….

QS.YUSUF 12:33 “Wahai Tuhanku, penjara
lebih aku sukai daripada memenuhi
ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak
Engkau hindarkan daripadaku tipu daya
mereka, tentu aku akan cenderung
untuk (memenuhi keinginan mereka)
dan tentulah aku termasuk orang-orang
yang bodoh.”

Dan PEMUKA” ARAB pun MENGUSIRNYA….

dengan ancaman untuk tidak mengulangi lg dakwahnya dan harus kembali keajaran PEMUKA” ARAB itu jika dia mau kembali umrah jk tdk mk DIA dilarang masuk ke masjidil haram…..

“Orang-orang kafir berkata kepada rasul-
rasul mereka, “Kami sungguh-sungguh akan
mengusir kamu dari negeri kami atau kamu
kembali kepada agama kami.” Maka Tuhan
mewahyukan kepada mereka, “Kami pasti akan
membinasakan orang- orang yang zalim itu.” (QS.
Ibrahim, 14:13)

Pada hal masjidil haram itu milik Allah bukan milik PENGUASA” ARAB

QS.AL ANFAL 8:34 Kenapa Allah tidak mengazab mereka padahal
mereka menghalangi orang untuk (mendatangi)
Masjidilharam, dan mereka bukanlah orang-orang
yang berhak menguasainya? Orang-orang yang
berhak menguasai(nya) hanyalah orang-orang yang
bertakwa. tetapi kebanyakan mereka tidak
mengetahui.

Dan Aku (Bakkah) berkata dengan prantaraan Kalam Tuhan ku…

QS.AL ISRA 17:76 Dan sesungguhnya benar-benar mereka
hampir membuatmu gelisah di negeri
(Mekah) untuk mengusirmu daripadanya
dan kalau terjadi demikian, niscaya
sepeninggalmu mereka tidak tinggal,
melainkan sebentar saja. [QS. AL ISRA
17:76]

Dan dgn adañya peristiwa ini Kaumnya/ bangsanya pun mengejek dan menertawakan perbuatanya dan mengangap DIA sakit jiwa…

“Sesungguhnya orang-orang yang berdosa
adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-
orang yang beriman.” (QS. al-Mutaffifin, 83:29)

“Alangkah besarnya penyesalan terhadap
para hamba itu, tiada datang seorang rasulpun
kepada mereka melainkan mereka selalu
memperolok-olokkannya.” (QS. Yasin, 36:30)

Demikianlah tidak seorang Rasulpun yang
datang kepada orang-orang yang sebelum mereka,
melainkan mereka mengatakan, “Dia adalah
seorang tukang sihir atau seorang gila. Apakah
mereka saling berpesan tentang apa yang
dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum
yang melampaui batas.” (QS. adz-Zariyat,
51:52-53)

“Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul
hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan
sebagai pemberi peringatan; tetapi orang-orang
yang kafir membantah dengan yang batil agar
dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang
hak, dan mereka menganggap ayat-ayat Kami dan
peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai
olok-olokan.” (QS. al-Kahfi, 18:56)

Demikianlah tiap” zaman selalu ADA yg memusuhi nabi”….

“Dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi
tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang
berdosa.” (QS. al-Furqon, 25:31)

“Dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi
tiap-tiap nabi, musuh yaitu setan-setan (dari jenis)
manusia dan (dari jenis) jin.” (QS. al-An’am,
6:112)

“Dan demikianlah Kami adakan bagi tiap-
tiap negeri, penjahat-penjahat yang terbesar agar
mereka melakukan tipu-daya dalam negeri
itu.” (QS. al-An’am, 6:123)

“Dan sesungguhnya telah didustakan
(pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi
mereka sabar terhadap pendustaan dan
penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka
sampai datang pertolongan Kami kepada mereka.
Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-
kalimat (janji-janji) Allah. Dan sesungguhnya telah
datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul
itu.” (QS al-An’am, 6:34)

Salam AL QIYAMAH (penulis : ahmad bakkah)

MATAHARI TELAH TERBIT


http://www.al-jaabir.com

ka’bah ibarat matahari yang di kelilingi oleh planet planet.. dan orang yang tawaf/para ulama adalah planet planet .. jika ka’bah adalah matahari .. siapakah yang menjadi mataharinya orang orang tawaf, mataharinya para ulama… jika tidak ada.. maka wajar.. planet-planet saling bertabrakan.. ulama-ulama saling berselisih paham… dan ketika ada yang berdiri seperti ka’bah dikelilingi oleh para ulama.. kenapa matahari itu hendak dipadamkan…

wahai suadaraku.. telah berdiri kebenaran sebagaimana berdirinya ka’bah.. telah terbit matahari yang akan dikelilingi oleh planet-planet sehingga keseimbangan alam semesta terjadi dengan baik.. mari rapatkan saff.. dan luruskan … hadapkanlah wajahmu ke masjidilharam…

telah terbit matahari.. telah terbit matahari .. telah terbit matari yang akan mengusir kesamaran kabut dajjal…

DIA manusia seperti kamu juga yang diberikan cahaya untuk menerangi bukan hendak menjadi tuhan yang menghakimin iman seseorang….

</div>

HANYA 10 ORANG YANG TAWAF MENGELILINGI KA’BAH .. ITUPUN DITANGKAP..


ka’bah ibarat matahari yang di kelilingi oleh planet palet.. dan orang yang tawaf/para ulamat adalah planet planet .. jika ka’bah adalah matahari .. siapakah yang menjadi mataharinya orang orang tawaf, mataharinya para ulama… jika tidak ada.. maka wajar.. planet-planet saling bertabrakan.. ulama-ulama saling berselisih paham… dan ketika ada yang berdiri seperti ka’bah dikelilingi oleh para ulama.. kenapa matahari itu hendak dipadamkan…

wahai suadaraku.. telah berdiri kebenaran sebagaimana berdirinya ka’bah.. telah terbit matahari yang akan dikelilingi oleh planet-planet sehingga keseimbangan alam semesta terjadi dengan baik.. mari rapatkan saff.. dan luruskan … hadapkanlah wajahmu ke masjidilharam…

telah terbit matahari.. telah terbit matahari .. telah terbit matari yang akan mengusir kesamaran kabut dajjal…

DIA manusia seperti kamu juga yang diberikan cahaya untuk menerangi bukan hendak menjadi tuhan yang menghakimin iman seseorang….

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,948 other followers

%d bloggers like this: